Kiểm định thực phẩm

Kiểm định thực phẩm

Tìm thấy 23 sản phẩm

 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯƠNG PHỐT PHÁT TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯƠNG PHỐT PHÁT TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Nội dung tóm tắt:

  bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AMONIA NITROGEN TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AMONIA NITROGEN TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Bộ kit Micro Tester Pro được thiết kế cho những người dùng cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm. Cắm ống thuốc thử (đầu mũi xuống dưới) vào cốc chứa đầy dung dịch mẫu, sau đó kéo lên, nước sẽ tự động đổ đầy vào trong ống. Thí nghiệm có thể thực hiện bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc trong ống.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AXIT ACETIC TRONG DẤM ĂN

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AXIT ACETIC TRONG DẤM ĂN

  Mô tả ngắn:

  Bộ test dùng để kiểm tra chất lượng dấm ăn dựa trên xác định hàm lượng Axit Acetic có trong dấm. Giấm có hàm lượng axit Acetic cao hơn so với tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Ngược lại, thấp hơn so với tiêu chuẩn cũng là bất lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay, hàm lượng của axit axetic trong giấm vẫn chưa tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ. Việc kiểm tra nhanh lượng axit axetic giúp kiểm soát chất lượng của dấm nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ test dùng để kiểm tra chất lượng dấm ăn dựa trên xác định hàm lượng Axit Acetic có trong dấm. Giấm có hàm lượng axit Acetic cao hơn so với tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Ngược lại, thấp hơn so với tiêu chuẩn cũng là bất lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay, hàm lượng của axit axetic trong giấm vẫn chưa tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ. Việc kiểm tra nhanh lượng axit axetic giúp kiểm soát chất lượng của dấm nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Bộ test dùng để kiểm tra chất lượng dấm ăn dựa trên xác định hàm lượng Axit Acetic có trong dấm. Giấm có hàm lượng axit Acetic cao hơn so với tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Ngược lại, thấp hơn so với tiêu chuẩn cũng là bất lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay, hàm lượng của axit axetic trong giấm vẫn chưa tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ. Việc kiểm tra nhanh lượng axit axetic giúp kiểm soát chất lượng của dấm nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH TRONG THỊT ĐỘNG VẬT

  TEST KIỂM TRA DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH TRONG THỊT ĐỘNG VẬT

  Mô tả ngắn:

  Thịt là một nguồn bổ sung protein chính cho cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, chăn nuôi động vật kinh tế ở nước ta được mở rộng với các nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Đồng thời, các loại thuốc kháng sinh được dùng rộng rãi để phòng ngừa và điều trị bệnh cho các loài động vật đó. Vì vậy, vấn đề dư lượng thuốc trong thịt và các mô khác cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bộ test này có thể sử dụng mà không cần thiết bị đặc biệt, hiệu quả đáng tin cậy nhưng không tốn kém.

  Nội dung tóm tắt:

  Thịt là một nguồn bổ sung protein chính cho cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, chăn nuôi động vật kinh tế ở nước ta được mở rộng với các nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Đồng thời, các loại thuốc kháng sinh được dùng rộng rãi để phòng ngừa và điều trị bệnh cho các loài động vật đó. Vì vậy, vấn đề dư lượng thuốc trong thịt và các mô khác cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bộ test này có thể sử dụng mà không cần thiết bị đặc biệt, hiệu quả đáng tin cậy nhưng không tốn kém.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Thịt là một nguồn bổ sung protein chính cho cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, chăn nuôi động vật kinh tế ở nước ta được mở rộng với các nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Đồng thời, các loại thuốc kháng sinh được dùng rộng rãi để phòng ngừa và điều trị bệnh cho các loài động vật đó. Vì vậy, vấn đề dư lượng thuốc trong thịt và các mô khác cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bộ test này có thể sử dụng mà không cần thiết bị đặc biệt, hiệu quả đáng tin cậy nhưng không tốn kém.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA FORMON TRONG THỰC PHẨM

  TEST KIỂM TRA FORMON TRONG THỰC PHẨM

  Mô tả ngắn:

  Formalin (hay còn gọi là Fomon) là dung dịch sử dụng trong y tế dùng cho ướp xác. Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng fomon trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, fomon vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, thịt gia súc, gia cầm … Việc sử dụng các test phát hiện nhanh fomon trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không fomon trong thực phẩm.

  Nội dung tóm tắt:

  Formalin (hay còn gọi là Fomon) là dung dịch sử dụng trong y tế dùng cho ướp xác. Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng fomon trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, fomon vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, thịt gia súc, gia cầm … Việc sử dụng các test phát hiện nhanh fomon trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không fomon trong thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Formalin (hay còn gọi là Fomon) là dung dịch sử dụng trong y tế dùng cho ướp xác. Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng fomon trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, fomon vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, thịt gia súc, gia cầm … Việc sử dụng các test phát hiện nhanh fomon trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không fomon trong thực phẩm.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA SODIUM HYDROSULFITE TRONG THỰC PHẨM

  TEST KIỂM TRA SODIUM HYDROSULFITE TRONG THỰC PHẨM

  Mô tả ngắn:

  Sodium Hydrosulfite là hóa chất dùng để tẩy trắng giấy, dệt nhuộm, cotton… Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, Sodium Hydrosulfite vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, hải sản… Việc sử dụng các test phát hiện nhanh Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm.

  Nội dung tóm tắt:

  Sodium Hydrosulfite là hóa chất dùng để tẩy trắng giấy, dệt nhuộm, cotton… Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, Sodium Hydrosulfite vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, hải sản… Việc sử dụng các test phát hiện nhanh Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Sodium Hydrosulfite là hóa chất dùng để tẩy trắng giấy, dệt nhuộm, cotton… Bộ Y Tế đã ban hành các văn bản cấm sử dụng Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm… Tuy nhiên, Sodium Hydrosulfite vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu giò, chả, bánh phở, hải sản… Việc sử dụng các test phát hiện nhanh Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm giúp các cán bộ quản lý, người tiêu dùng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng có hay không Sodium Hydrosulfite trong thực phẩm.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHẨM MÀU TỔNG HỢP TRONG THỰC PHẨM

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHẨM MÀU TỔNG HỢP TRONG THỰC PHẨM

  Mô tả ngắn:

  Phẩm màu tổng hợp được phép sử dụng trong thực phẩm nhằm mục đích làm cho thực phẩm có màu sắc hấp dẫn hoặc thay cho màu sắc tự nhiên trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng trong một số loại thực phẩm để che giấu sự thay đổi về chất lượng như tôm khô, thịt bò khô và cá. Nó cũng được sử dụng để đánh lừa rằng thực phẩm đó được sản xuất từ nguyên liệu tốt nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất như khoai tây chiên giòn, mì tôm v.v. Phẩm màu tổng hợp nếu thường xuyên sử dụng có thể được hấp thụ qua thành niêm mạc đường tiêu hóa. Nó làm xáo trộn việc tiết enzyme tiêu hóa. Do đó, gây chán ăn và gây hại cho hệ tiêu hóa của cơ thể.

  Nội dung tóm tắt:

  Phẩm màu tổng hợp được phép sử dụng trong thực phẩm nhằm mục đích làm cho thực phẩm có màu sắc hấp dẫn hoặc thay cho màu sắc tự nhiên trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng trong một số loại thực phẩm để che giấu sự thay đổi về chất lượng như tôm khô, thịt bò khô và cá. Nó cũng được sử dụng để đánh lừa rằng thực phẩm đó được sản xuất từ nguyên liệu tốt nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất như khoai tây chiên giòn, mì tôm v.v. Phẩm màu tổng hợp nếu thường xuyên sử dụng có thể được hấp thụ qua thành niêm mạc đường tiêu hóa. Nó làm xáo trộn việc tiết enzyme tiêu hóa. Do đó, gây chán ăn và gây hại cho hệ tiêu hóa của cơ thể.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Phẩm màu tổng hợp được phép sử dụng trong thực phẩm nhằm mục đích làm cho thực phẩm có màu sắc hấp dẫn hoặc thay cho màu sắc tự nhiên trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng trong một số loại thực phẩm để che giấu sự thay đổi về chất lượng như tôm khô, thịt bò khô và cá. Nó cũng được sử dụng để đánh lừa rằng thực phẩm đó được sản xuất từ nguyên liệu tốt nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất như khoai tây chiên giòn, mì tôm v.v. Phẩm màu tổng hợp nếu thường xuyên sử dụng có thể được hấp thụ qua thành niêm mạc đường tiêu hóa. Nó làm xáo trộn việc tiết enzyme tiêu hóa. Do đó, gây chán ăn và gây hại cho hệ tiêu hóa của cơ thể.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA DƯ LƯỢNG CLO TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA DƯ LƯỢNG CLO TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Nước uống là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi người nên uống nước sạch 2,5 lít một ngày. Trong nước, Clo có thể được sử dụng để khử trùng. Clo giúp tiêu diệt các vi sinh vật hoặc mầm bệnh trong nước. Mặt khác, clo giúp cải thiện chất lượng nước do phản ứng của clo với amoniac, sắt, mangan, sulfide và một số chất hữu cơ khác. Để đo dư lượng Clo tự do trong nước, chúng ta có thể sử dụng bộ thí nghiệm (V 720) đơn giản, rẻ tiền và đáng tin cậy. Dư lượng clo tự do có thể đo được bằng cách so sánh màu sắc với “3 lọ màu tiêu chuẩn” dựa trên phương pháp tiêu chuẩn cho việc kiểm tra nước sinh hoạt và nước thải. Người tiêu dùng có thể dễ dàng sử dụng bộ test (V 720) mà không cần kiến thức chuyên sâu về nước sinh hoạt và nước thải. Theo các nghiên cứu cho thấy dư lượng Clo tự do sử dụng test V 720 để kiểm tra trong mối tương quan với các phân tích trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn có hệ số tương quan là 0,9786.

  Nội dung tóm tắt:

  Nước uống là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi người nên uống nước sạch 2,5 lít một ngày. Trong nước, Clo có thể được sử dụng để khử trùng. Clo giúp tiêu diệt các vi sinh vật hoặc mầm bệnh trong nước. Mặt khác, clo giúp cải thiện chất lượng nước do phản ứng của clo với amoniac, sắt, mangan, sulfide và một số chất hữu cơ khác. Để đo dư lượng Clo tự do trong nước, chúng ta có thể sử dụng bộ thí nghiệm (V 720) đơn giản, rẻ tiền và đáng tin cậy. Dư lượng clo tự do có thể đo được bằng cách so sánh màu sắc với “3 lọ màu tiêu chuẩn” dựa trên phương pháp tiêu chuẩn cho việc kiểm tra nước sinh hoạt và nước thải. Người tiêu dùng có thể dễ dàng sử dụng bộ test (V 720) mà không cần kiến thức chuyên sâu về nước sinh hoạt và nước thải. Theo các nghiên cứu cho thấy dư lượng Clo tự do sử dụng test V 720 để kiểm tra trong mối tương quan với các phân tích trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn có hệ số tương quan là 0,9786.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Nước uống là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi người nên uống nước sạch 2,5 lít một ngày. Trong nước, Clo có thể được sử dụng để khử trùng. Clo giúp tiêu diệt các vi sinh vật hoặc mầm bệnh trong nước. Mặt khác, clo giúp cải thiện chất lượng nước do phản ứng của clo với amoniac, sắt, mangan, sulfide và một số chất hữu cơ khác. Để đo dư lượng Clo tự do trong nước, chúng ta có thể sử dụng bộ thí nghiệm (V 720) đơn giản, rẻ tiền và đáng tin cậy. Dư lượng clo tự do có thể đo được bằng cách so sánh màu sắc với “3 lọ màu tiêu chuẩn” dựa trên phương pháp tiêu chuẩn cho việc kiểm tra nước sinh hoạt và nước thải. Người tiêu dùng có thể dễ dàng sử dụng bộ test (V 720) mà không cần kiến thức chuyên sâu về nước sinh hoạt và nước thải. Theo các nghiên cứu cho thấy dư lượng Clo tự do sử dụng test V 720 để kiểm tra trong mối tương quan với các phân tích trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn có hệ số tương quan là 0,9786.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST PHÁT HIỆN COLIFORM TRONG NƯỚC UỐNG, NƯỚC ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC ĐÁ

  TEST PHÁT HIỆN COLIFORM TRONG NƯỚC UỐNG, NƯỚC ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC ĐÁ

  Mô tả ngắn:

  Uống nước có nhiễm khuẩn coliform có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Nước bị nhiễm coliform vượt quá định mức cho phép thì không được lưu hành trên thị trường. Bộ Y Tế đã ban hành văn bản QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và QCVN 10:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền để quản lý chất lượng nước đóng chai và nước đá.

  Nội dung tóm tắt:

  Uống nước có nhiễm khuẩn coliform có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Nước bị nhiễm coliform vượt quá định mức cho phép thì không được lưu hành trên thị trường. Bộ Y Tế đã ban hành văn bản QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và QCVN 10:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền để quản lý chất lượng nước đóng chai và nước đá.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Uống nước có nhiễm khuẩn coliform có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Nước bị nhiễm coliform vượt quá định mức cho phép thì không được lưu hành trên thị trường. Bộ Y Tế đã ban hành văn bản QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và QCVN 10:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền để quản lý chất lượng nước đóng chai và nước đá.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA LƯỢNG HDROGEN SULFIDES TRONG NƯỚC UỐNG, NƯỚC ĐÓNG CHAI

  TEST KIỂM TRA LƯỢNG HDROGEN SULFIDES TRONG NƯỚC UỐNG, NƯỚC ĐÓNG CHAI

  Mô tả ngắn:

  V 810 là công cụ đáng tin cậy trong việc phát hiện vi khuẩn coliform như Citrobacter và vi khuẩn gây bệnh đường ruột như salmonella trong nước uống nếu chúng ta tuân theo quy định hướng dẫn. Kết quả của V810 chính xác hơn 85,2% so với quy trình kiểm tra tiêu chuẩn hoặc kỹ thuât lên men đa ống trong nghiên cứu. Sử dụng V 810 để phát hiện hydrogen sulfide sinh ra bởi vi khuẩn trong nước uống rất đơn giản, dễ dàng và thuận tiện. Nếu nước bị nhiễm khuẩn, môi trường nuôi cấy sẽ thay đổi từ màu sáng ban đầu thành màu vàng hơi đen, đen và thậm chí là có kết tủa tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm. Ngoài ra, nếu có khí nổi lên khi lắc nhẹ chai phản ứng chứng tỏ có khí hydrogen sulfide do vi khuẩn sinh ra.

  Nội dung tóm tắt:

  V 810 là công cụ đáng tin cậy trong việc phát hiện vi khuẩn coliform như Citrobacter và vi khuẩn gây bệnh đường ruột như salmonella trong nước uống nếu chúng ta tuân theo quy định hướng dẫn. Kết quả của V810 chính xác hơn 85,2% so với quy trình kiểm tra tiêu chuẩn hoặc kỹ thuât lên men đa ống trong nghiên cứu. Sử dụng V 810 để phát hiện hydrogen sulfide sinh ra bởi vi khuẩn trong nước uống rất đơn giản, dễ dàng và thuận tiện. Nếu nước bị nhiễm khuẩn, môi trường nuôi cấy sẽ thay đổi từ màu sáng ban đầu thành màu vàng hơi đen, đen và thậm chí là có kết tủa tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm. Ngoài ra, nếu có khí nổi lên khi lắc nhẹ chai phản ứng chứng tỏ có khí hydrogen sulfide do vi khuẩn sinh ra.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  V 810 là công cụ đáng tin cậy trong việc phát hiện vi khuẩn coliform như Citrobacter và vi khuẩn gây bệnh đường ruột như salmonella trong nước uống nếu chúng ta tuân theo quy định hướng dẫn. Kết quả của V810 chính xác hơn 85,2% so với quy trình kiểm tra tiêu chuẩn hoặc kỹ thuât lên men đa ống trong nghiên cứu. Sử dụng V 810 để phát hiện hydrogen sulfide sinh ra bởi vi khuẩn trong nước uống rất đơn giản, dễ dàng và thuận tiện. Nếu nước bị nhiễm khuẩn, môi trường nuôi cấy sẽ thay đổi từ màu sáng ban đầu thành màu vàng hơi đen, đen và thậm chí là có kết tủa tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm. Ngoài ra, nếu có khí nổi lên khi lắc nhẹ chai phản ứng chứng tỏ có khí hydrogen sulfide do vi khuẩn sinh ra.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA TỔNG LƯỢNG COLIFORM TRONG NƯỚC UỐNG

  TEST KIỂM TRA TỔNG LƯỢNG COLIFORM TRONG NƯỚC UỐNG

  Mô tả ngắn:

  Test được sử dụng để kiểm tra tổng số lượng vi khuẩn Coliform trong nước uống.

  Nội dung tóm tắt:

  Test được sử dụng để kiểm tra tổng số lượng vi khuẩn Coliform trong nước uống.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Test được sử dụng để kiểm tra tổng số lượng vi khuẩn Coliform trong nước uống.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA ĐỘ PH CỦA NƯỚC

  TEST KIỂM TRA ĐỘ PH CỦA NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Test kiểm tra độ pH của các mẫu nước tự nhiên như nước khoáng, nước suối.

  Nội dung tóm tắt:

  Test kiểm tra độ pH của các mẫu nước tự nhiên như nước khoáng, nước suối.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Test kiểm tra độ pH của các mẫu nước tự nhiên như nước khoáng, nước suối.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020
  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG SULFIDE TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG SULFIDE TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng sulfide trong các mẫu nước.
   

  Nội dung tóm tắt:

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng sulfide trong các mẫu nước.
   

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng sulfide trong các mẫu nước.
   

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG ASEN (III) TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG ASEN (III) TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng Asen (III) hay còn gọi là thạch tín hòa tan trong nước.

  Nội dung tóm tắt:

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng Asen (III) hay còn gọi là thạch tín hòa tan trong nước.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Test được sử dụng để kiểm tra hàm lượng Asen (III) hay còn gọi là thạch tín hòa tan trong nước.

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRATE TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRATE TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 50 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 50 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 50 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 0.4 mg/L (QCVN 6-2: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 0.4 mg/L (QCVN 6-2: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 0.4 mg/L (QCVN 6-2: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép 0.5mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Nhà sản xuất: G9 - Thái lan

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép 0.5mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Nhà sản xuất: G9 - Thái lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép 0.5mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Nhà sản xuất: G9 - Thái lan

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AMMONIA TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AMMONIA TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 Thái Lan

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 Thái Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt).
  Nhà sản xuất: G9 Thái Lan

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRIT TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRIT TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 3 mg/L (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai).

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHỐT PHÁT TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHỐT PHÁT TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Đối tượng test: Dùng cho kiểm tra chất lượng các mẫu nước.

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: không có.

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: không có.
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Nội dung tóm tắt:

  Đối tượng test: Dùng cho kiểm tra chất lượng các mẫu nước.

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: không có.

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: không có.
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Đối tượng test: Dùng cho kiểm tra chất lượng các mẫu nước.

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: không có.

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt: không có.
  Nhà sản xuất: G9 - Thái Lan

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FLORUA TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FLORUA TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt: hàm lượng tối đa cho phép: 1.5 mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Hãng sản xuất: G9 - Thái lan

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt: hàm lượng tối đa cho phép: 1.5 mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Hãng sản xuất: G9 - Thái lan

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt: hàm lượng tối đa cho phép: 1.5 mg/L (QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt)
  Hãng sản xuất: G9 - Thái lan

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TRONG NƯỚC

  TEST KIỂM TRA HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TRONG NƯỚC

  Mô tả ngắn:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 0.001 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai)..

  Nội dung tóm tắt:

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 0.001 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai)..

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 11/11/2020

  Tiêu chuẩn chất lượng nước đóng chai: hàm lượng tối đa cho phép: 0.001 mg/L (QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai)..

  Tư vấn bán hàng: +84 24 6273 9955
  Giá cũ: Liên hệ
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Các chứng chỉ chúng tôi đã đạt được

Quảng cáo
 • qc_trai 1
 • qc_trai 1
 • qc_trai 2
 • qc_trai 2
 • Qc_trai 3
 • Qc_trai 3
 • Qc_trai 4
 • Qc_trai 4
 • qc_trai 5
 • qc_trai 5
Kết nối với chúng tôi
 • Pinterest
 • Tweet

Copyright © 2020 Remytech. All right reserverd

Thiết kế bởi Vntsc.vn