• MÁY LỌC NƯỚC BIỂN QUY MÔ VỪA
   Công suất: từ 5.000 – 15.000 lít/ngày. Công nghệ lọc RO, UF, Lọc đa tầng, MBR... Phạm vi: sử dụng trên các tàu, hộ gia đình/khu dân cư trên đảo, các khu dân cư trong vùng nước lợ.
  • MÁY LỌC NƯỚC BIỂN QUY MÔ NHỎ XÁCH TAY
   Hãng sản xuất: AMPAC – Mỹ. Công suất: 570 lít/ngày. Công nghệ lọc RO, UF, UV. Phạm vi: sử dụng trên các tàu nhỏ, hộ gia đình trên đảo. Có thể sử dụng năng lượng mặt trời.
  • MÁY LỌC NƯỚC BIỂN QUY MÔ LỚN
   Hãng sản xuất: RWL water – Mỹ. Công suất: trên 23.000 lít/ngày. Công nghệ lọc RO, UF, UV. Phạm vi: các khu dân cư trên đảo, các khu dân cư trong vùng nước lợ; các nhà máy, xí nghiệp; các thị trấn thị xã
  • MÁY LỌC NƯỚC DI ĐỘNG
   Công suất: 30.000 lít/ngày với nước biển; 45.000 lít/ngày đối với nước lợ và 90.000 lít/ngày với nước mặt. Công nghệ lọc SWRO/BWRO, UF, Chlorine. Phạm vi: xử lý tất cả các loại nước thành nước uống cho các hộ gia đình/khu dân cư/nhà máy/xí nghiệp.
  • HỆ THỐNG LỌC NƯỚC DI ĐỘNG
   Công nghệ lọc RO, UF, UV. Phạm vi: xử lý tất cả các loại nước thành nước uống cho các hộ gia đình/khu dân cư/nhà máy/xí nghiệp.
  • MÁY LỌC NƯỚC DI ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
   Hãng sản xuất: Mỹ. Công suất: 30.000 lít/ngày với nước biển; 45.000 lít/ngày đối với nước lợ và 90.000 lít/ngày với nước mặt. Công nghệ lọc SWRO/BWRO, UF, Chlorine. Phạm vi: xử lý tất cả các loại nước thành nước uống cho các hộ gia đình/khu dân cư/nhà máy/xí nghiệp.
  Trang:1 2